झाडासारखे जगा, खूप उंच व्हा. पण जीवन देणाऱ्या मातीला विसरू नका.